Kategorie:K 05.510 - Sekundarstufe II: Berufsschule

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
K 05.510 - Sekundarstufe II: Berufsschule
Identnummer JL0002665
Notation K 05.510
Benennung Sekundarstufe II: Berufsschule
Oberbegriff K 05 - Religionsunterricht
Alma $$a K 05.510 $$b Sekundarstufe II: Berufsschule

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aK 05.510$$hSekundarstufe II$$jBerufsschule
OBB$$aK 05$$jReligionsunterricht$$0JL0000791