Kategorie:KU 04.700 - Profane Ikonografie

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
KU 04.700 - Profane Ikonografie
Identnummer JL0005672
Notation KU 04.700
Benennung Profane Ikonografie
Oberbegriff KU 04 - Ikonografie, Ikonologie
Alma $$a KU 04.700 $$b Profane Ikonografie

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aKU 04.700$$jProfane Ikonografie
OBB$$aKU 04$$jIkonografie, Ikonologie$$0JL0000481