Kategorie:A 01.470 P979 - Diözese Linz: Schloss Puchberg

Aus jl87
Wechseln zu: Navigation, Suche
A 01.470 P979 - Diözese Linz: Schloss Puchberg
Identnummer JL0007430
Notation A 01.470 P979
Benennung Diözese Linz: Schloss Puchberg
Oberbegriff A 01.470 - Diözese Linz: Kirchliche Bildungseinrichtungen
Alma $$a A 01.470 P979 $$b Diözese Linz: Schloss Puchberg

Link zu allen Titeln unter dieser Systemstelle


MARC21-Daten
153$$aA 01.470 P979$$hDiözese Linz$$jSchloss Puchberg
OBB$$aA 01.470$$hDiözese Linz$$jKirchliche Bildungseinrichtungen$$0JL0001727

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.